Hovedsiden
Bedriftsmegling
Bedriftsrådgivning
Rekruttering
Ledig stilling
Kontakt
Management for hire
Kontaktinformasjon
Om KBA

De fleste som driver næringsvirksomhet vil nok erkjenne at den graden av suksess som oppnås har klar sammenheng med de evner og egenskaper som nøkkelpersonalet i bedriften har. Rett person på rett plass kan bety forskjellen på katastrofe og kjempesuksess. Ingen lærdom er så dyrekjøpt som en feilansettelse. Kostnaden ved feilansettelse er ikke bare lønnskostnadene men i langt høyere grad konsekvensene av feildisposisjoner som blir foretatt.

Til visse stillinger er det erfaringsmessig vanskelig å finne frem til den rette person selv om der er en mengde søkere å velge mellom. Dette er dessuten en meget tidkrevende jobb som vil stjele tid fra en ellers travel eier eller leder.

KBA påtar seg å løse denne oppgaven for Deres firma, og vi gir en såkalt KBA-garanti for at dette skal være en vellykket rekruttering.

Vi gjennomfører en søkeprosess som følger :

Sonderingsmøte med klient.
På bakgrunn av informasjon omkring bedrift, organisasjon og stilling setter vi opp en Stillings-profil
Sammen med oppdragsgiver velger vi søke-metode. Vi har her flere muligheter å velge mellom ; ren annonsering, ren direkte søk (head-hunting) samt kombinasjon av disse.
Vi vil gjerne lage en long-list av alle tenkelige kandidater før vi setter opp en prioritert intervju-liste
Intervjuene gjennomføres av KBA.
Etter at intervjuene er gjennomført så vil vi sette opp en aktuell kandidatliste.
Vi har deretter et møte med vår oppdragsgiver og gjennomgår listen med vår egne kommentarer.
Deretter gjennomføres intervjuer av aktuelle kandidater sammen med vår oppdragsgiver.
Vi setter nå opp en prioritert kandidatliste. KBA innhenter referanser på de mest aktuelle kandidatene og informerer klient.
Utvalgt kandidat får tilbud fra oppdragsgiver. Dersom denne aksepterer er vi kommet i mål
KBA’s garanti gjelder i 6 måneder etter ansettelse. 

Kjell B Andersen i KBA Consulting Company AS har rekruttert ledere og spesialister og i ca 15 år. Vi er behjelpelige med ansettelse av omkring 25 nøkkelpersoner per år, og mange av våre oppdrag er fra tidligere klienter som er fornøyde med den jobben de tidligere har fått utført.

Våre rekrutteringer spenner over alle bransjer og stillingstyper. Vi har eksempelvis rekruttert en rekke Adm direktører, Økonomidirektører, Personalsjefer, Tekniske Sjefer, Daglige ledere, Salgsansvarlige, Markedsdirektører , Kontraktssjefer, subsea spesialister, spesialister innen boreteknologi osv

Vi ser på alle rekrutteringer som en stor utfordring og vi benytter det store nettverket til fordel for våre klienter.