Hovedsiden
Bedriftsmegling
Bedriftsrådgivning
Kontakt
Rekruttering
Management for hire
Kontaktinformasjon
Om KBA

En av grunnpilarene i KBA’s virksomhet har vært bedriftsrådgivning. Vi har en omfattende erfaring fra involvering i næringslivet på ledelsesnivå både i operativ ledelse og på styreplan både nasjonalt og internasjonalt. Senere har vi gjennom vår konsulentvirksomhet fått anledning til å prøve oss i et utrolig antall forskjellige situasjoner innen de forskjelligste bransjer . Den erfaringen som vi her har ervervet oss ønsker vi å la våre klienter dra fordel av.

Vi blir vanligvis engasjert som Operativ konsulent eller tatt inn i Styret som Styreformann/styremedlem. I krisesituasjoner er det mest vanlig å fungere som Operativ konsulent.

Vi kan nevne eksempler på situasjoner hvor vi har vært rådgiver/konsulent og bidratt til å finne løsninger :

Snuoperasjon for bedrifter som har store tap og hvor gjerne egenkapitalen er i ferd med å forsvinne. Her blir gjerne den første oppgaven å finne ut nøyaktig hvor alvorlig situasjonen er. Gjelden må muligens saneres. Personal- og driftskostnader må hurtigst mulig reduseres. Kundene må informeres og beholdes. Forhandlinger med finansinstitusjoner. Ny kapital må muligens fremskaffes. Dette er spennende utfordringer.

Strategiutvikling. En bedrift holder muligens på å sovne inn, mens konkurrentene bare suser forbi. Her må det tas tak i bedriftens forretningsideer og se om der er samsvar mellom liv og lære. Kanskje er der behov for ny retning ? nye kunder ? nye produkter ? nye eiere ? ny ledelse ? - Etter at ny strategi er hamret ut så må det settes opp en handlingsplan som må gjennomføres.

Kjøp/Salg av ny virksomhet. Som del av en strategi så kan muligens en av veivalgene være å beslutte å selge ut en del av virksomheten som ikke lenger er interessant for selskapet. Det kan også være at den beste måten å komme inn i et nytt forretningsområde eller bli dominerende i dette området vil være å kjøpe opp en konkurrent. Dette har vi en del erfaring fra.

Løpende rådgivning ved endringsprosesser. Vi bistår gjerne bedrifter som ønsker å gjøre trinnvise endringer av sin virksomhet.