Hovedsiden
Bedriftsmegling
Bedriftsrådgivning
Rekruttering
Management for hire
Kontaktinformasjon
Om KBA


KBA Consulting Company AS ble dannet i 1989 av Kjell B. Andersen. I de første fire årene hadde vi kontorfellesskap med revisorfirmaet Ernst & Young . I de neste 9 årene hadde vi kontorer i bygningen til Norsk Agip på Forus.  Nå er vi etablert i Lagerveien 23 på Forus.

KBA Consulting Company AS er grunnlagt på fire tett sammenhengende forretningsideer ;

Bedriftsmegling 
Vi ønsker å være en naturlig samarbeidspartner når små og mellomstore bedrifter skal selges. Vårt mål er å få frem bedriftens underliggende verdi på en slik måte at vår oppdragsgiver opplever at vi har vært en verdiskapende partner i stedet for en kostnadspost. – Vi finner kjøpere både i inn og utland. 

Bedriftsrådgivning
Med over 30 års erfaring fra lederposisjoner, styreverv og konsulentoppdrag har vi høstet omfattende erfaring og ser gjerne raskt hvor problemene ligger. Vi deltar gjerne i kreative diskusjoner hvor målet er å redde kriseutsatte bedrifter eller å gjøre gode bedrifter bedre. Når tiltak skal gjennomføres foretrekker vi å innta en operativ posisjon fremfor en tilskuerrolle.

Rekruttering
Vi rekrutterer ledere og spesialister. Dette skjer gjerne gjennom ”direkte søk ”( head hunting ) eller gjennom annonsering. Vi rekrutterer toppledere, mellomledere og gjerne spesialister innen ”smale” fagfelt. Vi rekrutterer omkring 25 personer i året. Vi gir kvalitetsgaranti.

”Management for hire” – Ledelse til leie – Konsulentutleie 
Våre klienter får noen ganger akutt behov for assistanse i forbindelse med sykdom, oppsigelse eller andre årsaker. Via vårt nettverk finner vi frem til en person som kan tre inn i posisjonen på kort varsel og løse problemet.
Om
Kjell B Andersen

- Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København
- Senior Partner i KBA Consulting Company AS fra 1989-dd 
- Adm dir i Pasco Ledelse AS 1987-89 ( konsulentfirma )
- Adm dir i Sea Truck Holding AS ( rederigruppering ) 1984-87
- Disponent i Jonas Øglænd AS 1977-84 
- Økonomisjef i Weatherford AS 1976-77
- Økonomisjef i Norsk Hydro AS ’s datterselskap 
  Aluminium Precision   Extruders Ltd, Wales 1971-76
- Har vært Styreformann / styremedlem i 18 bedrifter . 
  Per i dag Styreformann i 3 selskaper.