Hovedsiden
Bedriftsmegling
Kjøp 
Salg
Kontakt
Salgsprosessen
Bedriftsrådgivning
Rekruttering
Management for hire
Kontaktinformasjon
Om KBA
 

 

 

 

Nr 133
Meget veldrevet sand- og mørtelvirksomhet
Med god ressurstilgang til salgs.

[Kontakt]

 

Nr 132
Stor leverandør av verktøymaskiner og CNC-styrte maskiner
Til norsk industri.

[Kontakt]

 

Nr 131             (Solgt)
Selskap for rigging på installasjonsskip offshore

[Kontakt]

 

Nr 130             (Solgt)
Elektro - automasjonsselskap

[Kontakt]

 

Nr 129             (Solgt)
Større selskap innen tavlebygging / automasjon

[Kontakt]

 

Nr 128             (Solgt)
Konsulentfirma innen økonomistyring

[Kontakt]

 

Nr 127
Datafirma innen dokumentstyring
Programvarene er ferdig utviklet. Mange tunge kunder i Danmark og Sverige.

[Kontakt]

 

Nr 126
Konsulentfirma innen oljebransjen
Utleie av konsulenter. Hovedsaklig ingeniører. Omkring 65. Øker sterkt i et godt marked.

[Kontakt]

 

Nr 125             (Solgt)
Mekanisk verksted
Lønnsomt mekanisk verksted med dypvannskai. Omsetning mellom 15 – 25 mill. Spesialisert på produkter innen fiskeri- og sand/grusbransjen.

[Kontakt]

 

Nr 124             (Solgt)
Datafirma innen transportløsninger
Markedsleder

[Kontakt]

 

Nr 123             (Solgt)
Pipeline engineering selskap
Utstyr til reparasjon av piplines.

[Kontakt]

 

Nr 122              (Avsluttet)
Import/salg av lystbåter
Andel av selskap til salgs i Bergensområdet

[Kontakt]

 

Nr 121              (Avsluttet)
Andel i offshore teknologiselskap
En aksjepost i et større offshore teknologiselskap til salgs.

[Kontakt]

 

Nr 120              (Avsluttet)
Mekanisk / sveis
Mekanisk / sveis/ sandblåsing og malingsvirksomhet. Svært moderne anlegg.
Omsetning omkring 40 mill.

[Kontakt]

 

Nr 119               (Solgt)
Salg / Utleie av brakker
Salg  og utleie av brakker og moduler mot on- og offshoremarkedet. Omsetning i
2003 ca 135 mill. Meget god lønnsomhet.

[Kontakt]

 

Nr 118               (Solgt)
Elektrofirma
Elektrofirma med fremførbart underskudd ( ca. 12 mill ) til salgs.

[Kontakt]

 

Nr 117               (Solgt)
Investeringsselskap
Med fremførbart underskudd i størrelsesorden 16-17 mill kroner

[Kontakt]

 

Nr 116               (Solgt)
Grossistfirma 
Vurderes solgt. Omsetning ca 220 mill kroner

[Kontakt]

 

Nr 115                (Avsluttet !)
Gassteknologi firma
Vurderes solgt. Internasjonalt offshore marked.

[Kontakt]

 

Nr 114               (Solgt !)
Mindre Stillasfirma
Oppdrag på land. Stavanger området. 
Har en god del aluminiumsstillasutstyr.

[Kontakt]

 

Nr 113                (Avsluttet !)
Stor innleie-/utleievirksomhet

[Kontakt]

 

Nr 112                 (Avsluttet)
Catering selskap
Omsetning 12 mill. 6 ansatte. Stavangerområdet.

[Kontakt]

 

Nr 111                 (Avsluttet)
Nordisk Agentur
Gjelder sammenleggbare mopeder, sykler og båter. Meget gode produkter.
Omsetning per i dag 1 mill.

[Kontakt]

 

Nr 110   (Avsluttet !)
Avansert mekanisk verksted

[Kontakt]

 

Nr 109              (Avsluttet)
Mud-rensing offshore
Engineering/Mekanisk virksomhet.
Meget konkurransedyktig. God lønnsomhet.

[Kontakt]

 

Nr 108               (Solgt!)
Skilt / Bildekor
Veldrevet firma med spennende forretningskonsept.

[Kontakt]

 

Nr 107               (Solgt!)
Automasjon/Tavlebygging
Per i dag hovedsakelig landbasert marked, men med mulighet til å gå sterkere inn 
mot offshore. Henvender seg i dag mot Bygg-automasjon, Produksjonsoptimalisering, 
Prosessstyring, Maritim/marin teknologi og Service. 37 høyt kvalifiserte automatikere og tavlebyggere

[Kontakt]

 

Nr 106               (Solgt!)
Rør / Sveis / Mekanisk / Platebearbeiding / Elektro
Utleie av personell over hele landet. Eget mekanisk verksted
Organisert i tre forskjellige bedrifter. Totalt ca 120 personer.

[Kontakt]

 

Nr 105              (Avsluttet)
Engineeringsselskap innen Subsea
En større andel av selskapet vurderes solgt.

[Kontakt]

 

Nr 104    (Solgt!)
Mellomstort elektrofirma
Spesialisert innen installasjon og oppgradering av flytende installasjoner til salgs.

[Kontakt]

 

Nr 102    (Solgt!)
Utleie av anleggutstyr
6 ansatte
10 mill i omsetning
Spennende bransje

[Kontakt]

 

Nr. 101    (Solgt!)
Plastikkbedrift
Utfører utforming av avanserte produkter basert på acryl materiale
Kunder over hele landet
3 ansatte
4 - 5 mill i omsetning i 2002

[Kontakt]

 

Nr. 100     (Solgt!)
Maskineringsbedrift
Omsetning ca. 20 mill
20 ansatte
Godt utstyrt med avanserte CNC styrte maskiner mm. Tilbyr presisjonsprodukter til 
oljeindustrien og annen industri

[Kontakt]