Hovedsiden
Bedriftsmegling
Kjøp 
Salg
Kontakt
Salgsprosessen
Bedriftsrådgivning
Rekruttering
Management for hire
Kontaktinformasjon
Om KBA
 

 

 

Definisjon:

Med bedriftsmegling mener vi kjøp og salg av bedrifter. Vi bistår eierene av bedrifter med salg av deres virksomhet på en trygg og økonomisk gunstig måte. Vi kan også påta oss oppdrag som går ut på å finne og å kjøpe en bedrift på vegne av vår klient.

Hvem er våre klienter ?

Situasjonene er veldig varierende . Våre klienter kan være eiere av et familiefirma som står overfor generasjonsskifte eller salg til utenforstående. Det kan være et større firma som av strategiske årsaker ønsker å selge ut en del av sin virksomhet. Det kan også være et mellomstort firma med 2 – 5 eiere som er blitt uenige om det videre veivalg og har kommet til at salg av firmaet er det eneste rette for dem. Det kan være en virksomhet som trenger ny eier på grunn av kapitalmangel eller på grunn av at de står overfor en større satsing på nytt produkt eller nytt marked. – Vi kan også påta oss å hjelpe et ekspanderende firma til å hente inn ekstern kapital ,- f.eks ved å gå på børsen. I det siste tilfellet vil vi samarbeide med en av de større aktørene som vi har fått tillit til.

Kort sagt våre oppdrag varierer fra bedrifter med 30 til 300 millioner i omsetning.


Hvorfor bruke en Bedriftsmegler ?

Våre klienter er ofte meget dyktige til å drive sin virksomhet innen sin spesielle bransje. De erkjenner imidlertid at når de kommer til det stadium at hele deres livsverks skal selges så innser de at dette er en helt annen type salg. 

Vi betrakter Bedriftsmegling som en helt spesiell profesjon som stiller store krav til innsikt , initiativ , erfaring og integritet hos bedriftsmegleren. Vi kan kort liste opp fordelene med å benytte en erfaren Bedriftsmegler ;

- En grundig evaluering av selskapets verdi
- Bedriften blir presentert på en skikkelig måte
- Full diskresjon både under salgsprosessen og etter at salget er gjennomført
- Advokat- og revisorassistanse blir benyttet underveis når dette er nødvendig
- Ut fra over 20 års erfaring med salg av virksomhet leter vi etter de rette kjøperene
- Vi har et omfattende nettverk i inn og utland å spille på
- Vi sørger for at selger blir spart for problemer i etterkant av salget
- Vi tar oss av alle salgsforhandlinger og kontrakter og sørger for 
  at betaling blir gjort på en
  trygg måte.      
- Vi tilstreber den optimale løsningen for vår klient.Hvilke betingelser arbeider vi på ?

Vi er svært opptatt av at våre klienter skal få ”value for money”,- dvs at vi ønsker å skape en merverdi for våre klienter gjennom det arbeidet som vi utfører. Derfor blir vi oftest enige med våre klienter om en avtale der vi får honorar etter hvor godt vi har lykkes med jobben vår. 

Vi setter oss derfor ned med vår klient på forhånd og går grundig gjennom oppgaven , setter oss inn i bakgrunnen for salget, salgsobjektet’s tilstand, muligheter og trusler , klienten’s ønsker og sannsynligheten for å få til en optimal løsning for vår oppdragsgiver. Vi gir tilbakemelding underveis i denne prosessen og setter til slutt opp en gjensidig akseptable avtale som vi arbeider etter.