Hovedsiden
Bedriftsmegling
Bedriftsrådgivning
Rekruttering
Management for hire
Kontakt
Kontaktinformasjon
Om KBA

I de årene vi har drevet med konsulentvirksomhet så har vi fått et utrolig stort nettverk av dyktige personer. Dette er et levende nettverk hvor vi jevnlig får informasjon om spennende personer som er i bevegelse. De tar gjerne kontakt og forteller oss at de er på jakt etter nye utfordringer eller at for øyeblikket er mellom to jobber.

Du som sitter med leder- eller eieransvar i en bedrift kan lett komme i en situasjon hvor en nøkkelperson forsvinner,- eller må slutte og der oppstår et øyeblikkelig behov for en person som kan holde styringen til du får på plass en permanent ordning.

Ta da kontakt med oss slik at vi kan sette oss ned og se på den situasjonen som har oppstått. Vi har god erfaring for at vi kan raskt finne en person i vårt nettverk som har de rette kvalifikasjonene og som er i stand til på kort varsel å rykke inn og besette den åpne posisjonen.

Et slikt ”management for hire” opplegg kan fungere fra 2 til 12 måneder alt etter behov. Samtidig kan vi påta oss være behjelpelig med å finne en permanent løsning. 


”Management for hire” verner opparbeidede verdier i bedriften og er skadebegrensende